Mendapat Kelulusan Dari Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (Registration No. / Notification No.: NOT080601097K)